persbijeenkomst op donderdag 21 jan om 12:30 uur
De avondklok vanaf zat.23 jan.tussen 21:00 uur tot 4:30 niet naar buiten
om het corona-virus in te dammen komt er waarschijnlijk echt. Over de exacte tijden wordt vandaag gedebatteerd in de Tweede Kamer. Niet alleen Kamerleden, maar ook burgemeesters hebben een mening; zij zijn verantwoordelijk voor de handhaving. Hierbij werken de burgemeesters samen met de voorzitter van hun veiligheidsregio. In onze regio is dat Wouter Kolff die gemengde gevoelens heeft bij de avondklok. “Ik zie de maatregel als een paardenmiddel, maar het is nodig om exotische coronavarianten onder de duim te houden”.

Bij exotische coronavarianten denkt Kolff vooral aan de Britse variant. “De variant is minstens dertig procent besmettelijker dan de traditionele. Het is dan ook onheilspellend dat de variant al aangetroffen is en verder oprukt. Eerst was drie procent van alle positieve coronatesten de Britse variant, maar nu al tien. Over enkele weken zal dat percentage gestegen zijn naar vijftig procent. Dat voedt de angst voor een derde golf, al dan niet boven op de tweede,” vertelt Kolff. Om een derde golf te vermijden roept hij iedereen op om zich meer dan ooit te houden aan de maatregelen.
Aangescherpte bezoekregeling
In onze regio ziet Kolff dat mee dan de helft van alle besmettingen thuis wordt opgelopen. Op de tweede plaats staan werkplekken; daar vindt dertig procent van alle besmettingen plaats. Omdat veel besmettingen thuis plaatsvinden, begrijpt Kolff de aangescherpte bezoekregeling, al plaatst hij wel een kanttekening. “Hoewel de regeling geadviseerd is door deskundigen vind ik de situatie best ingrijpend”. Kolff hoopt dan ook dat de pandemie snel uitdooft en roept op om aan
elkaar te denken.

Kolff: "Avondklok is ingrijpende maatregel"
Het vlieg- en reisverbod roept geen vraagtekens op bij Kolff, maar de avondklok vindt hij ingewikkelder. “Het is een ingrijpende maatregel die allerlei vraagstukken oproept, ook qua handhaving. Maar als we beseffen dat we alleen samen dit virus onder de duim krijgen, is handhaving niet zo nodig. Hierbij moeten we uitzonderingen niet te veel benadrukken; dat kan de lockdown alleen maar verlengen”.
Ordediensten bereiden zich voor op avondklok
Om de avondklok te handhaven kunnen politie en BOA’s optreden. Hierbij hebben BOA’s vooral een signaleringsfunctie, terwijl agenten ook kunnen beboeten. Hoewel de politie nu al veel taken heeft, zet ze alles op alles om de avondklok te handhaven. “De roosters zijn al omgegooid en verschillende verloven zijn ingetrokken. Daarbij zet de politie zelfs rechercheurs in die zelden surveilleren”, vertelt Kolff.
Veel draagvlak huidige maatregelen
Over de naleving van het huidige maatregelenpakket is de voorzitter positief. Hij verwijst naar een onderzoek dat is ingevuld door respondenten. “Hoewel de steun voor de bezoekregeling iets afbrokkelt, houdt zich nog altijd 93 procent eraan, volgens eigen zeggen. Aan de afstandsregel houdt zich nu zo’n 69 procent, waar dat eerst 66 procent was. Het draagvlak voor thuiswerken is gestegen van 83 naar 90 procent.”
Minder besmettingen
Het draagvlak verklaart wellicht de daling van het aantal besmettingen in onze regio. “Hoewel we per gemeente verschillen zien, nemen de besmettingen af”, vertelt Cees Vermeer, directeur van de GGD Zuid-Holland-Zuid. “In Zwijndrecht bijvoorbeeld zien we een scherpe daling, terwijl Hardinxveld-Giessendam wat achterblijft”.
Voldoende testcapaciteit, maar weinig personeel in zorg
Over de regionale testcapaciteit is Vermeer positief. “We kunnen twee keer meer testen dan de vraag is en ook bron- en contactonderzoeken verlopen vlot”. De ziekenhuizen kreunen nog altijd onder de patiënten-instroom. “Onze achilleshiel is het personeelstekort; zo kampt de zorg nog altijd met een hoog ziekteverzuim. Er zit dus weinig rek meer in ons zorgsysteem”, vertelt Vermeer.
Start vaccinatieprogramma
Als GGD-directeur is hij nauw betrokken bij het vaccinatieprogramma. Vermeer vertelt: “In de acute zorg is iedereen gevaccineerd en we zijn nu bezig in zorginstellingen en verpleegtehuizen. Vanaf dit weekend zijn de huisartsen aan de beurt; zij kunnen terecht in het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Volgende week beginnen we aan de 90+’ers, wat thuis of op locatie kan. Dan volgen de 85+’ers en gaan we naar de jongeren.”
Nog te weinig vaccin
Hoewel de draaiboeken klaarliggen, ziet Vermeer nog wel een bottleneck. “In tegenstelling tot de ziekenhuizen hebben we genoeg personeel, maar nog wel te weinig vaccin”. Vandaar dat de GGD-directeur blij is met de plannen van de minister om de tweede prik uit te stellen. “Ondanks de geringe voorraden kunnen we nu toch vaart maken met vaccineren. Dat is echt belangrijk, omdat een vaccin beter helpt dan welke lockdown dan ook”.

DRECHTSTEDEN - GGD Zuid-Holland Zuid start op 18 januari 2021 met vaccineren van zorgprofessionals in Sporthal Deetos aan de Vorrinklaan 202 in Dordrecht.
Locatie keuze
Sporthal Deetos is gekozen vanwege de centrale ligging in de regio, de ruime parkeermogelijkheden en de goede bereikbaarheid per openbaar vervoer.
Daarnaast is de sporthal al vaker ingezet als locatie voor vaccineren en biedt alle benodigde faciliteiten.
Zorgprofessionals
De eerste groepen die in aanmerking komen voor een vaccinatie zijn de zorgprofessionals. Dit zijn de medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning. Vanaf 4 januari 2021 worden de medewerkers via hun werkgever uitgenodigd. Wie een uitnodiging ontvangt, kan vanaf 4 januari via het landelijk telefoonnummer een afspraak maken. In een later stadium kan dat ook digitaal.
Aantal locaties
De GGD Zuid-Holland Zuid opent vooralsnog één vaccinatielocatie. Dit heeft te maken met de eigenschappen van het BioNTech/Pfizer-vaccin. Het is vanwege die eigenschappen niet mogelijk de vaccins te verdelen over meerdere locaties. Wel mogen zorgprofessionals zelf kiezen in welke regio en/of op welke vaccinatielocatie zij zich willen laten vaccineren. Dat hoeft dus niet in de eigen GGD-regio te zijn.
Twee vaccinaties
Het vaccin wordt twee keer toegediend met een tussenpauze van 21 dagen. Dat betekent dat zorgprofessionals die zich aanmelden, in de periode van vaccinatieweek 1 tot en met 3 de eerste vaccinatieprik toegediend krijgen. In vaccinatieweek 4 tot en met 6 ontvangen zij de tweede prik.

Houd 1,5 meter afstand
Ruimte
Kies waar mogelijk voor de plek met de meeste ruimte, zodat je makkelijker afstand kunt houden.
Handen wassen
We wassen vaak onze handen, bijvoorbeeld als je egens binnenkomt of voor je gaat eten.

Bij klachten
En bij klachten, hoe mild ook, blijven we thuis, gaan niet naar buiten of bij anderen op bezoek en we laten ons testen.
Vraag hulp
Wie besmet is, roept hulp in van anderen. Bijvoorbeeld voor boodschappen en andere klusjes, zodat de besmette persoon thuis kan blijven.
Voorbereiding
Ook bij de voorbereidingen op de feestdagen is naleving van de basismaatregelen van belang:
Doe gericht inkopen, winkel ’s ochtends of doordeweeks en ga alleen.
Gemeenten en winkeleigenaren nemen maatregelen die mensen helpen om zich aan de regels te houden en drukte te beperken.