Exit dreigt voor De Nieuwe Dubbeldammer
28 oktober 2020

Als er niets gebeurt zou het komende decembernummer wel eens de laatste kunnen zijn. Een dreigende exit voor De Nieuwe Dubbeldammer.

De redactie van de Dordtse wijkkrant kampt in deze coronatijd met een gebrek aan inbreng. Ook dreigt er een tekort aan redacteuren en mist de krant een noodzakelijke coördinator. Zij zou het jammer vinden wanneer haar krant met nieuws van en door de wijkbewoners daardoor zou verdwijnen.

Door de opgelegde sociale afstand is het voor de redactie moeilijk om contacten te leggen en nieuws te vergaren. Het wijkblad ondervindt ook concurrentie van de commerciële huis-aan-huis-bladen.

De redactie heeft daarom in de papieren krant en op haar Facebook-pagina oproepen geplaatst voor nieuwe collega-vrijwilligers en een coördinator.

De krant moet het hebben van vrijwilligers, van wijkbewoners. Niemand weet beter wat er speelt aan lief, leed en lokale nieuwtjes op Dubbeldam en in De Hoven, dan de bewoners zelf.

De redactie gaat binnenkort digitaal aan tafel met Tien-Plus, de uitgever van de tien Dordtse wijkkranten. Mogelijk komt daaruit toch toekomst voor De Nieuwe Dubbeldammer.