Tiny House
Streep door burgerinitiatief voor tiny houses aan Oudendijk
Een meerderheid van de Dordtse gemeenteraad ziet niets in het burgerinitiatief om tiny houses te bouwen aan de Oudendijk, aan de rand van de stad.
De Stichting Tiny House Drechtsteden diende dat plan vier maanden geleden in, samen met de wens om meer van dat soort kleine woninkjes te bouwen in de stad.
Op coalitiepartij CDA na waren alle coalitiepartijen tegen het plan aan de Oudendijk, vooral omdat dat terrein buiten de zogeheten verstedelijkingsgrens ligt.
Omdat het CDA dus vóór het burgerinitiatief was, leek het er even op dat er een meerderheid voor het initiatief was. ,,
Het is inderdaad net over die grens, maar je kunt ook niet zeggen dat in de polder gebouwd wordt’',  oordeelde Theo Oostenrijk (CDA). Osman Soy (Beter Voor Dordt): ,,Het is over de grens of niet, iets anders is er niet.’’
Burgemeester en wethouders vrezen voor precedentwerking als dit plan toegestaan wordt, maar Oostenrijk vond dat onzin. ,
,Het is ongepast om te zeggen dat je dan de deur openzet voor toekomstige woningbouw daar. Dat kun je juridisch prima vastleggen.’’
Oppositiepartijen PvdA, Fractie Jager en D66 waren evenmin voor het bouwplan, waardoor uiteindelijk toch geen meerderheid voor het burgerinitiatief was.
Dat wil volgens Sleeking niet zeggen dat er helemaal niet gezocht wordt naar plekken voor tiny houses. De wethouder beloofde binnen een half jaar met locaties te komen.
Hij maakte daarbij wel de kanttekening dat daar naar alle waarschijnlijkheid geen grote lap grond bij zal zijn,
zoals bijvoorbeeld aan de Noordendijk nu wel het geval is. ,,De ruimte is schaars, dus ik betwijfel of zoveel ruimte in stedelijk gebied betaalbaar is.’’