Start werk aan speelbos De Elzen  
In bos De Elzen nabij de Viersprong komt een groot speelbos. Het is een verbetering en uitbreiding van het vorige speelbos. Half november beginnen de grondwerkzaamheden. Dan is dit gebied tijdelijk niet toegankelijk. Begin 2021 starten de inrichtingswerkzaamheden. Naar verwachting is het speelbos volgend voorjaar klaar.
Water speelt een grote rol in het speelbos.
 De huidige steiger wordt vergroot en er komt een nieuwe kreek voor extra speelplezier. Het trekpontje en de waterpomp worden in ere hersteld en er komen stapstenen in het water. Daarnaast worden oude delen opgeknapt en veel nieuwe elementen toegevoegd. Zo komen er een buitenklas, een zintuigenpad, een slingertouw en een tokkelbrug. De huidige wiebelplanken worden hersteld en de klimboom blijft.
Ontdekken
Kinderen kunnen straks weer naar hartenlust spelen en de natuur ontdekken. Er is veel ruimte voor sport en bewegen, voor jong en oud. In het ontwerp is rekening gehouden met kinderen met een beperking, zodat ook zij kunnen komen spelen.
Samenwerking
Het ontwerp is tot stand gekomen in samenwerking met Staatsbosbeheer en het Waterschap Hollandse Delta. Staatsbosbeheer is eigenaar en beheerder van het gebied. Bewoners van Dordt, onder wie een groep kinderen van de naschoolse opvang,  hebben inbreng geleverd tijdens twee inloopmiddagen.

KLIK OP POSTER
voor meer informatie