ASVZ gaat verwaarloosde boomgaard van Dudok onderhouden
Bron AD
De verwaarloosde boomgaard aan de Oudendijk in Dordrecht wordt de komende tijd onderhouden door mensen met een verstandelijke beperking van ASVZ.
Eigenaar Dudok projectontwikkeling heeft hierover afspraken gemaakt met de zorgorganisatie. Voor de cliënten van ASVZ is het onderhoud een vorm van dagbesteding. De appels, peren en andere fruitsoorten die worden geoogst, worden geschonken aan de voedselbanken.
Dudok kocht de boomgaard in 2018, met het doel er ooit villa’s op te bouwen. Nu is dat volgens het bestemmingsplan nog niet mogelijk.
Oerwoud
Toen in 2019 uit onderzoek bleek dat de meeste bomen ziek zijn, vreesden omwonenden dat de projectontwikkelaar de bomen zou kappen. Toen deze week diverse bomen werden gekapt en gesnoeid, trokken ze dan ook meteen aan de bel.
Het was volgens directeur Marcel Schippers van Dudok loos alarm. ,,De boomgaard is nogal een oerwoud. Om de weg vrij te maken, zodat de mensen van ASVZ veilig hun werk kunnen doen, worden een paar bomen gesnoeid en gekapt. Meer doen we niet’’, zegt hij.
Leden van de voormalige Actiegroep Zuidpolder, die tegen bebouwing van de polder streed, noemen het onderhoud door ASVZ een prima ontwikkeling.


Dudok koopt boomgaard in Dordrecht tot schrik van bewoners!!
Dudok heeft de boomgaard op de Oudendijk in Dubbeldam gekocht.
Op termijn wil de projectontwikkelaar er villa's bouwen, maar voorlopig staat het bestemmingsplan dat niet toe.

Is er al begonnen met de sloop van de boomgaard??
Dudok kocht de boomgaard als agrarische grond voor ruim zes ton. Volgens een speciaal beding in de koopakte betaalt Dudok nog eens 500.000 tot 1,2 miljoen euro extra als de bestemming binnen drie tot tien jaar verandert in wonen, waardoor woningbouw mogelijk wordt. ,,Op dit moment hebben we nog geen concrete plannen, maar in de toekomst ligt woningbouw voor de hand", zegt directeur Marcel Schippers van Dudok. ,,We denken dan aan woningen van een kwalitatief hoog segment in een lage dichtheid.”
Groene bestemming

Ondanks het afblazen van de woonwijk in de Zuidpolder wordt volgens de gemeente nog steeds gespeculeerd met gronden langs de Oudendijk. De groene, agrarische bestemming van de boomgaard zal echter niet veranderen. Die ligt zowel in de structuurvisie als in het bestemmingsplan vast, antwoordt het college van b en w op raadsvragen van GroenLinks. Bovendien is de boomgaard onderdeel van de ecologische Aloijsenzone en maakt hij deel uit van het foerageergebied van de beschermde steenuil.

,,Er is nu geen woningbouw mogelijk en b en w zijn niet van plan hier iets aan te veranderen. Dat standpunt verandert niet door een nieuwe eigenaar", zegt woordvoerder Mark Benjamin.
Omwonenden zijn er echter niet gerust op. ,,De verkoop aan een ontwikkelaar als Dudok voelden we al aankomen. Dit is precies waar we bang voor zijn", zegt Ulke Wietsma van de voormalige Actiegroep Zuidpolder. Hij gaat de actiebereidheid bij de oude leden peilen om te kijken of de groep opnieuw opgericht moet worden. ,,Wij blijven alert. Dit zal niet zonder slag of stoot gaan."
Optimistisch

Dudok is desondanks optimistisch: ,,De boomgaard ligt aan de goede kant van de Oudendijk, dus niet in de Zuidpolder. Op dit moment is de gemeente geen voorstander van woningbouw, maar op termijn misschien wel", zegt Schippers. Voorlopig heeft Dudok het terrein afgesloten met hekken en het schuurtje dichtgemaakt, zodat er geen onbevoegden kunnen rondhangen. Net als de bewoners denkt Schippers dat de bomen in een deel van de boomgaard al dood zijn. ,,Dat kunnen we in het voorjaar beter zien", zegt hij.


De boomgaard werd de afgelopen decennia gepacht door fruitteler Izak den Dekker, die ook een boomgaard heeft aan de Provincialeweg. Den Dekker teelde er pruimen en peren en had naar eigen zeggen nooit problemen met eigenaar Herweijer.Dat veranderde toen de eigenaar overleed en de boomgaard naliet aan zijn nichtjes. ,,Met de nieuwe eigenaar kreeg ik wel problemen, dus heb ik de pacht opgezegd. Ook omdat ik qua gezondheid een stap terug heb moeten doen'', vertelt Den Dekker. Hij is boos dat hij na de opzegging van de pacht alle rommel moest opruimen van de nieuwe eigenaren. ,,Ook de troep die er nog lag van de vorige pachter van dertig jaar geleden. Ik heb twee containers vol rommel moeten opruimen en twee mensen moeten inhuren. Dat heeft me veel geld gekost'', aldus Den Dekker.

Zwervers
Adriaan van de Merwe en zijn vrouw zijn samen met haar nicht de nieuwe eigenaar. Hij verwijt zijn pachter een grote puinhoop te hebben gemaakt van de boomgaard. ,,Die is al een paar jaar niet meer onderhouden. Daardoor zijn de bomen oud, ziek en gevaarlijk en is het gevaar groot dat we ze allemaal moeten kappen'', zegt van de Merwe. ,,Ook hangen er nu zwervers en drugsverslaafden rond.''
Hij en zijn vrouw wilden eigenlijk een nieuw huis bouwen naast de boomgaard. ,,Zo hadden we de boomgaard kunnen blijven onderhouden, maar dat mocht niet van de gemeente. Wat er nu met de boomgaard gaat gebeuren is heel ongewis. Mijn vrouw en nicht gaan daarover beslissen. Op dit moment doen we er helemaal niets mee'', zegt Van de Merwe.

Vanwege die onduidelijkheid gaat in de buurt het gerucht dat er straks villa's op het terrein gebouwd gaan worden, net als op het aangrenzende terrein van de gemeentekassen en tuincentrum Pap. Dat mag niet.Zowel in de structuurvisie als in het bestemmingsplan staat de boomgaard als groen ingetekend'', laat woordvoerder Mark Benjamin van de gemeente weten. ,,Er is dus geen bebouwing mogelijk. We kennen ook geen plannen daarvoor.''

Bewoners van de Oudendijk zouden het verschrikkelijk vinden als de boomgaard wordt gekapt. ,,Ik geloof er niets van dat de bomen zo verwaarloosd zijn'', zegt Ulke Wietsma van de voormalige Actiegroep Zuidpolder. ,,Dit vraagt om actie. We gaan dit heel alert volgen en zo nodig kunnen we de actiegroep weer optuigen. Zwervers heb ik er nog nooit gezien. Wel bruidspaartjes die er prachtige foto's kwamen nemen.''

Deskundige
De bewoners stellen voor om een boomdeskundige naar de bomen te laten kijken en die om een second opinion te vragen. Dan wordt duidelijk in welke staat de bomen echt verkeren.Volgens het bestemmingsplan voor Dubbeldam vormt de boomgaard een belangrijk onderdeel van de agrarische zone rond de Zuidpolder.Ooit waren er plannen om van de polder zou een luxe woonwijk te maken, maar die werden na protestacties van bewoners en de politieke partij
Beter Voor Dordt afgeblazen.
---------------------------------------------------
Er zijn nog meer donkere wolken boven Dubbeldam