Totale kap dreigt voor boomgaard Oudendijk; Dubbeldammers maken zich op voor actie
BRON Ad Drechtsteden

De nieuwe eigenaar van de oude boomgaard aan de Oudendijk in Dubbeldam vreest dat alle fruitbomen gekapt moeten worden.
Buurtbewoners maken nu al bezwaar

 De boomgaard werd de afgelopen decennia gepacht door fruitteler Izak den Dekker, die ook een boomgaard heeft aan de Provincialeweg. Den Dekker teelde er pruimen en peren en had naar eigen zeggen nooit problemen met eigenaar Herweijer.Dat veranderde toen de eigenaar overleed en de boomgaard naliet aan zijn nichtjes. ,,Met de nieuwe eigenaar kreeg ik wel problemen, dus heb ik de pacht opgezegd. Ook omdat ik qua gezondheid een stap terug heb moeten doen'', vertelt Den Dekker. Hij is boos dat hij na de opzegging van de pacht alle rommel moest opruimen van de nieuwe eigenaren. ,,Ook de troep die er nog lag van de vorige pachter van dertig jaar geleden. Ik heb twee containers vol rommel moeten opruimen en twee mensen moeten inhuren. Dat heeft me veel geld gekost'', aldus Den Dekker.

Zwervers
Adriaan van de Merwe en zijn vrouw zijn samen met haar nicht de nieuwe eigenaar. Hij verwijt zijn pachter een grote puinhoop te hebben gemaakt van de boomgaard. ,,Die is al een paar jaar niet meer onderhouden. Daardoor zijn de bomen oud, ziek en gevaarlijk en is het gevaar groot dat we ze allemaal moeten kappen'', zegt van de Merwe. ,,Ook hangen er nu zwervers en drugsverslaafden rond.''
Hij en zijn vrouw wilden eigenlijk een nieuw huis bouwen naast de boomgaard. ,,Zo hadden we de boomgaard kunnen blijven onderhouden, maar dat mocht niet van de gemeente. Wat er nu met de boomgaard gaat gebeuren is heel ongewis. Mijn vrouw en nicht gaan daarover beslissen. Op dit moment doen we er helemaal niets mee'', zegt Van de Merwe.

Vanwege die onduidelijkheid gaat in de buurt het gerucht dat er straks villa's op het terrein gebouwd gaan worden, net als op het aangrenzende terrein van de gemeentekassen en tuincentrum Pap. Dat mag niet.Zowel in de structuurvisie als in het bestemmingsplan staat de boomgaard als groen ingetekend'', laat woordvoerder Mark Benjamin van de gemeente weten. ,,Er is dus geen bebouwing mogelijk. We kennen ook geen plannen daarvoor.''

Bewoners van de Oudendijk zouden het verschrikkelijk vinden als de boomgaard wordt gekapt. ,,Ik geloof er niets van dat de bomen zo verwaarloosd zijn'', zegt Ulke Wietsma van de voormalige Actiegroep Zuidpolder. ,,Dit vraagt om actie. We gaan dit heel alert volgen en zo nodig kunnen we de actiegroep weer optuigen. Zwervers heb ik er nog nooit gezien. Wel bruidspaartjes die er prachtige foto's kwamen nemen.''

Deskundige
De bewoners stellen voor om een boomdeskundige naar de bomen te laten kijken en die om een second opinion te vragen. Dan wordt duidelijk in welke staat de bomen echt verkeren.Volgens het bestemmingsplan voor Dubbeldam vormt de boomgaard een belangrijk onderdeel van de agrarische zone rond de Zuidpolder.Ooit waren er plannen om van de polder zou een luxe woonwijk te maken, maar die werden na protestacties van bewoners en de politieke partij Beter Voor Dordt afgeblazen.
---------------------------------------------------
Er zijn nog meer donkere wolken boven Dubbeldam