bijeenkomsten over aanpak essentaksterfte
Op het eiland van Dordrecht staan ruim tienduizend essen. Helaas is deze boomsoort in heel Nederland ten prooi gevallen aan de schimmelziekte essentaksterfte. Een extern bureau heeft alle essen op gemeentelijk grondgebied geïnspecteerd. 90 procent van de essen is aangetast. Op 12, 14 en 19 maart organiseren we drie inloopbijeenkomsten voor bewoners. Hierin geven we uitleg over de essentaksterfte, en hoe wij hiermee omgaan.

Bij de bijeenkomsten kunnen inwoners vragen stellen aan de medewerkers van de gemeente. De bijeenkomsten zijn op de volgende data en locaties:
- Dinsdag 19 maart van 16.30 uur tot 19.30 uur in De Tromptuin, M.H. Trompweg 235.

http://cms2.dordrecht.nl/Dordrecht/up/ZcckkcbKC_Essentaksterfte.jpg
https://public.tableau.com/profile/gemeente.dordrecht#!/vizhome/EssentaksterfteGemeenteDordrechtvoorgenomenmaatregelen2019/Essentaksterftevoorgenomenmaatregelen(Fo