KLIK HIER
voor poster met foto's Fancy Fair

opbrenst van deze aktie
Het nieuwe Dordtse college van burgemeester en wethouders moet de komende vier jaar zorgen voor vierduizend nieuwe banen. Ook moeten er binnen de huidige stadsgrenzen vierduizend nieuwe woningen komen, want de stad moet uiteindelijk groeien van zo'n 120 duizend naar 140 duizend inwoners. Dat staat in de zogenoemde Agenda 2030 van de stad.

Dat plan gaat de komende jaren een grote rol spelen in het beleid van de gemeente, zo blijkt uit het dinsdag bekend gemaakte coalitieakkoord van Beter voor Dordt, VVD, CDA en ChristenUnie/SGP.

De nieuwe woningen moeten gebouwd worden "op aantrekkelijke binnenstedelijke locaties, die jongeren, studenten en gezinnen aan Dordrecht verbinden." Concreet worden de plekken Stadswerven, Wilgenwende, Leerpark, Gezondheidsboulevard en Amstelwijck genoemd.
Opleidingen
Voor nieuwe banen wordt ook het concrete aantal van vierduizend genoemd. Naast het 'opvullen' van de reeds beschikbare bedrijventerreinen en het uitbreiden van Gezondheidspark en Leerpark, wil de nieuwe coalitie meer hbo- en mbo-opleidingen naar de stad halen.

Qua zorg houdt de coalitie vast aan het huidig beleid, waarbij van mensen verwacht wordt dat ze vaker een beroep doen op familie en omgeving en minder rekenen op de gemeente. Dat moet in 2022 leiden tot een nog verder terug getrokken overheid.

"Over vier jaar doen mensen minder vaak en minder lang een beroep op (zware) ondersteuning. Alledaagse problemen worden meer en meer in de naaste omgeving opgepakt", staat er in het akkoord. Waar nodig wordt wèl zorg verleend, en liefst dicht bij huis.
Treinverbindingen
Dordrecht legt zich - zoals verwacht - niet neer bij het dreigend verlies van de intercity-status en de reeds verloren treinverbindingen. Binnen vier jaar moeten er weer betere verbindingen zijn met de Randstad en Breda, zo luidt de doelstelling.
Hippere stad
Qua cultuur- en uitgaansaanbod wil de nieuwe coalitie vasthouden aan z'n status als evenementenstad, maar "met ruimte voor experiment en nieuwe evenementen, waarbij we jonge Dordtenaren betrekken om met nieuwe ideeën de stad een ‘hipper’ imago te geven."

Doelstelling is dat Dordtenaren, maar ook mensen uit de omliggende Drechtsteden, de binnenstad meer en meer gebruiken als ‘tweede huiskamer’. In 2020 staat overigens een groot feest gepland, want dan viert Dordrecht dat het 800 jaar geleden stadsrechten kreeg.
Verbinding met de stad
Dat de presentatie van het nieuwe college en het collegeprogramma lang geduurd heeft, komt niet alleen doordat er een smalle meerderheid is (21 van de 39 raadszetels) waardoor meer afspraken gemaakt zijn, maar ook omdat met dertig organisaties gesproken is.

Deze manier van verbinding zoeken met de stad is de vier partijen goed bevallen en willen ze vaker doen. Er werd onder mee gesproken over ouderenzorg, energiezuinige wijken en het stimuleren van banengroei.
Wethouder minder
Beter voor Dordt levert twee wethouders: nieuwkomer Marco Stam en oudgediende Piet Sleeking, die over twee jaar stopt. De andere wethouders zijn Peter Heijkoop (CDA), Rik van der Linden (CU/SGP) en Maarten Burggraaf (VVD).

In vergelijking met de voorgaande vier jaar zit er een coalitie van dezelfde vier partijen, maar wordt gewerkt met één wethouder minder. Daarmee wordt de belofte waargemaakt dat die zesde wethouder eenmalig nodig was, omdat er veel rijkstaken naar de gemeente kwamen.
Bron: RTV Rijnmond
Hieronder nog een dretal foto's over het afscheid van de 'oude' wethouders:
Bron foto's: Wim van de Pol.