Praat mee over renovatieplannen zwembad De Dubbel


Het college stelt voor zwembad De Dubbel te renoveren. De fractie van BETER VOOR DORDT gaat hierover graag met inwoners in gesprek. Zwembad De Dubbel is een belangrijke voorziening in Dubbeldam. De renovatie-plus variant gaat om renovatie met o.a. extra duurzaamheidsmaatregelen.

Na deze renovatie kan het bad in ieder geval weer minimaal vijftien jaar behouden blijven voor de wijk. Het voorstel is nu naar de gemeenteraad gestuurd die moet besluiten of voor deze variant wordt gekozen.

In april 2015 heeft BETER VOOR DORDT een enquête in Dubbeldam gehouden over het voortbestaan van zwembad De Dubbel. 91% van de geënquêteerden wilde zowel het binnen- als het buitenbad behouden. Onder de respondenten bestond geen enkele verdeeldheid.

Dat gaf helderheid en steun voor het door BETER VOOR DORDT ingenomen standpunt het voor langere tijd behouden van De Dubbel, zowel het binnen- als buitenbad. De fractie van BETER VOOR DORDT vindt het nu een goed moment om nogmaals Dubbeldam in te gaan om te vragen hoe dit voorstel is ontvangen.

BETER VOOR DORDT nodigt u daarom graag uit, om op donderdag 13 oktober tussen 16:00 en 20:00, langs te komen op sportcomplex Gravensingel.
Voor zwembad De Dubbel zullen wij u ontvangen met koffie en thee om te horen hoe het voorstel in Dubbeldam is ontvangen. 
De Dubbel wordt vernieuwd
Zwembad De Dubbel wordt gerenoveerd. Dat stelt het college voor aan de gemeenteraad na onderzoek naar renovatie en nieuwbouw van het zwembad in Dubbeldam. Met de renovatieplus-variant kan zwembad De Dubbel 15 jaar vooruit. Door te kiezen voor deze variant houdt het college de weg vrij om over 15 jaar een nieuwe afweging te kunnen maken of het zwembad behouden moet blijven.
De gemeenteraad heeft vorig jaar besloten zwembad De Dubbel te vernieuwen. Het college heeft vervolgens op verzoek van de gemeenteraad onderzoek verricht naar zowel renovatie- als nieuwbouwvarianten. Het college stelt de raad voor het zwembad te renoveren. Met de renovatieplus-variant kan het zwembad de komende 15 jaar open blijven. Bij de nieuwbouwvariant zou De Dubbel een geheel nieuw zwembadcomplex krijgen voor de komende 40 jaar. Bij nieuwbouw ligt ook de financiële claim voor 40 jaar vast.
De renovatieplus-variant voorziet in het opnieuw betegelen van het binnenzwembassin, het aanpassen van de perrons en het opnieuw inrichten van kleedkamers en doucheruimten. Ook het buitenbad, het peuterbad en de zwembadinstallaties worden aangepakt. Mindervaliden krijgen een eigen ruimte en de entree wordt verbeterd. De plus bestaat uit duurzaamheidsmaatregelen zoals de toepassing van zonne-energie en het 's nachts afdekken van het buitenbad.
De afmeting van het binnenbad blijft na de renovatie 16 bij 8 bij 1,4 meter. Bij nieuwbouw wordt het binnenbad vergroot naar 25 bij 8 bij 2/2,6 meter. Renovatieplus kost 3,2 miljoen (excl. btw). De Nieuwbouw+ variant kost 5,9 miljoen (excl. btw). Het buitenbad wordt bij beide varianten gerenoveerd maar blijft ongewijzigd.
De renovatie duurt 17 maanden en start in 2018. De gemeenteraad besluit uiteindelijk over renovatie of nieuwbouw van het zwembad.
Indien het bestuur van De Dubbel extra wensen heeft,
zet het bestuur van het zwembad crowdfunding in.