Iedereen was op 21 mei van harte welkom in het Woonzorgcentrum Dubbelmonde om met BETER VOOR DORDT in gesprek te gaan
over Dubbeldam.