"Beter voor Dordt is als lokale partij stevig geworteld in de Dordtse samenleving. U vindt ons met grote regelmaat overal in de stad op bezoek bij organisaties en bij activiteiten die die in de wijken plaatsvinden.

In het kader van NLdoet hebben diverse fractieleden van BETER VOOR DORDT zich ingeschreven als vrijwilliger bij activiteiten die vrijdag 20 en zaterdag 21 maart worden georganiseerd.

Vrijdagmiddag zal fractievoorzitter David Schalken met enkele fractiegenoten poffertjes gaan bakken in woon-zorgcentrum Dubbelmonde. Naast het bakken van de poffertjes worden er spelletjes gedaan tijdens deze middag.

Ook de medewerkers Rabobank Dubbeldam waren aanwezig.

De fractie kijkt er naar uit niet alleen een activiteit te bezoeken maar ook een bijdrage te leveren aan een activiteit waar veel bewoners enthousiast van worden. BETER VOOR DORDT draagt graag bij aan een gezellige middag voor bewoners en vrijwilligers.