De ingang van de Dubbeldamse begraafplaats aan de Zuidendijk

. Tijdens de tweede wereldoorlog was dit een zelfstandige gemeente op het eiland van Dordrecht.
Pas op 1 juli 1970 - binnenkort een halve eeuw geleden - werd Dubbeldam bij de gemeente Dordrecht gevoegd.
Elk jaar is er wel een eigen herdenking gebleven op de begraafplaats met altijd een wethouder van Dordrecht erbij.


Een blik op de 26 eregraven.
Het betreft vooral militairen die sneuvelden op het eiland van Dordrecht tijdens het begin van de oorlog vanaf 10 mei 1940.
De strijd was ook heftig op Dubbeldams grondgebied.


Andre Tempelaar verzorgt de witte en rode rozen op de Dubbeldamse eregraven.
De 26 namen van de gevallenen behoren ook tot de lijst, die behoort tot de plechtigheid op de Essenhof.
Ze zijn ook te vinden op de website van de gemeente Dordrecht.


Wiebe van Horssen neemt ook het eerbwijs bij eregraven voor zijn rekening.
Het gedicht van de achttien doden hoort bij het herdenkings erfgoed. De eerste regels:
,,Een cel is maar twee meter lang
en nauw twee meter breed,
wel kleiner nog is het stuk grond,
dat ik nu nog niet weet,
maar waar ik naamloos rusten zal,
mijn makkers bovendien,
wij waren achttien in getal,
geen zal den avond zien."

Daar behoren het gedicht, de psalm en het volkslied tot vaste onderdelen van het herdenkingsprogramma.
Het programma Licht voor Dordt, dat vanaf zondag 3 mei vanaf 12 uur tot en met maandag 4 mei 17 uur op RTV Dordrecht te zien is
,Pastoor Tjeerd Visser spreekt een overdenking uit. Ds. GertJan Vogel leest de psalm van Keesmaat voor.
Voor het Platform Dordtse kerken komen de herdenkingsactiviteiten ook in de plaats van de jaarlijkse plechtigheid in het uur voor acht uur op 4 mei. Deze ple